Foreningen

 

Bestyrelsen:

Jill Andreassen/formand

Marie Louise Nyborg Broge/sekretær

Magret Knue