Foreningen

Bestyrelsen:

Jon Prang/formand

Marie Louise Nyborg Broge/sekretær

Carsten Nørgård/Kasser